رادیولوژی دهان و دندان

رادیولوژی دهان و دندان زیر شاخه ای از دندانپزشکی می باشد که توسط تصویر برداری انجام می شود. همچنین تصاویر رادیوگرافی دهان و دندان جهت کمک به تشخیص و درمان بیماری مراجعین ، اختلالات و سایر شرایط دهانی بیماران می شود. تصاویر توسط رادیولوژیست متخصص فک و دهان گرفته می شود که این توانایی را دارد که در زمینه تشخیص و درمان مشکلات دهان و دندانی که از طریق بصری قابل رویت نمی باشد فعالیت نماید.  همچینن یکی دیگر از وظایف رادیولوژیست ، نظارت و کنترل بر اشعه یونیزان می باشد.

Oral Radiology
صفحه اصلیفروش سهامارتباط واتساپ