دکتر ایرج نظری

دکتر ایرج نظری

فوق تخصص جراحی عروق

رئیس کمیته راه اندازی

دکتر حیات ممبینی

دکتر حیات ممبینی

 متخصص اورولوژی و فوق تخصص پیوند کلیه

عضو کمیته راه اندازی

دکتر مجتبی احمدی نژاد

دکتر مجتبی احمدی نژاد

فوق تخصص جراحی توراکس

عضو کمیته راه اندازی

دکتر جواد سلیم زاده

دکتر جواد سلیم زاده

فوق تخصص جراحی عمومی

عضو کمیته راه اندازی

مهندس امیرحسین خندان

مهندس امیرحسین خندان

عضو کمیته راه اندازی و مدیر اجرایی

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH